Raspberry Pi in OpenELEC – Nastavite IPTV

Po nekaj mesecih razvoja programske opreme za Raspberry Pi, je tudi OpenELEC v začetku septembra v svoj paket vključil živo televizijo (Live TV), preko katere je možno spremljati TV kanale na različne načine. To je od ponedeljka (1.10.) vključeno tudi v Raspbmc, saj je takrat izšla že peta predogledna različica (RC5), ki prinaša nekaj novih stvari, predvsem pa so odpravljene napake. Obe distribuciji sta sicer namenjeni predvajanju multimedijskih vsebin, vendar je glavna razlika med njima, da Raspbmc omogoča veliko več nastavitev preko ukazne vrstice (med drugim tudi upravljanje s programsko opremo preko apt-get), medtem ko OpenELEC tovrstne stvari podpira le preko paketov, ki jih namestimo kot dodatke. Omeniti je potrebno še, da Raspbmc od četrte predogledne različice temelji na Raspbianu (namizni operacijski sistem za Raspberry Pi), oba pa za uporabniški vmesnik uporabljata XBMC. Odločitev katerega uporabiti je predvsem na strani uporabnika in stvari, ki jih želi nastaviti, se pa jedro posamezne distribucije razlikuje.

Prednost Raspbmc je tudi v tem, da si jedro lahko zgradimo glede na nastavitve, ki jih sami potrebujemo, OpenELEC pa že vsebuje nekatere module, ki jih uporabniki želijo uporabljati. Namestitev Raspbmcja izvedemo preko programa, ki ga dobimo na uradni strani, nato pa ga poženemo, da se na SD kartico naložijo namestitvene datoteke. Kartico nato prestavimo v Raspberry Pi in ga vključimo, namestitev pa se izvede s prenosom paketov, za kar potrebujemo tudi mrežno povezavo. Drugače je pri OpenELECu, saj moramo paket zgraditi sami ali pa ga prenesemo iz uradne mape, katerega lahko namestimo le na Linuxu. Za Windowse in Mac pa moramo sami zgraditi ali najti slikovno datoteko, ki bo primerna velikosti naše SD kartice, da jo bomo lahko namestili in uporabili. Sam sem že izvedel izgradnjo na nekje 10 let starem računalniku, trajala pa je približno 17 ur. Večinoma uporabljam OpenELEC, saj ima odlično podporo za HDMI-CEC, ki omogoča upravljanje vmesnika kar preko daljinca monitorja ali televizije, izvrstno pa deluje z mojim Samsungom T240HD, ki za komunikacijo med napravama uporablja Anynet+. Edino kar moramo za povsem brezhibno predvajanje nekaterih datotek dokupiti pa sta kodeka MPEG-2 in pa VC-1, ki ju dobimo v uradni Raspberry Pi spletni trgovini.

Vodič za nastavitev IPTV

Za uspešno nastavitev IPTV na OpenELEC potrebujemo:

 • Raspberry Pi
 • SD kartico
 • Mrežno povezavo z urejenim prehodom za pretok video signala

Z nekaj spremembami se celoten postopek da uporabiti tudi na Raspbmcju, podobne nastavitve pa delujejo tudi z digitalnim televizijskim sprejemnikom. Sam sem v vodiču uporabil Lubuntu 12.04 za namestitev sistema ter Windows 7 za nastavitev kanalov. Izvajanje postopka na lastno odgovornost!

1. Kot prvo bomo potrebovali sistem naložiti na SD kartico, kar lahko storimo sami ali pa si paket prenesemo iz uradne mape ter izberemo najnovejšo različico glede na večjo številko v imenu – trenutno (v času pisanja tega prispevka) je zadnji paket OpenELEC-RPi.arm-devel-20121004053130-r12039.tar.bz2 s številko r12039. Sedaj odpremo ukazno vrstico in se postavimo v mapo, kamor smo paket shranili (sam sem ga shranil v mapo Prejeto).

$ cd ~/Prejeto
$ tar xvf OpenELEC-RPi.arm-devel-20121004053130-r12039.tar.bz2

Ko se datoteke razpakirajo moramo poiskati ime naprave, ki jo nosi naša SD kartica, poiščemo pa jo glede na velikost in po možnosti število particij, če smo SD kartico že uporabili v podobne namene.

$ df -h

Ime naprave, ki jo nosi moja kartica je /dev/sdb. To je vse kar moramo vedeti za namestitev, zato se prestavimo v mapo kjer smo OpenELEC prej razpakirali in s skrbniškimi pravicami namestimo sistem na kartico – če se ime vaše SD kartice razlikuje od moje, jo pri spodnjem ukazu nujno zamenjajte!

$ cd OpenELEC-RPi.arm-devel-20121004053130-r12039
$ sudo ./create_sdcard /dev/sdb

Po uspešni namestitvi nam bo skripta izpisala “… installation finished” in kartica je pripravljena za uporabo z Raspberry Pijem.

2. Kartico z ostalimi potrebnimi kabli priključimo v Raspberry Pi, šele na koncu pa v električno omrežje priključimo tudi napajalni kabel. Na monitorju se nam prikaže OpenELEC logotip, nato pa črn zaslon, ki je ob prvem zagonu sistema prikazan dlje kot sicer, saj se v ozadju izvajajo še nekakšne nastavitve. Ko se nam prikaže glavni zaslon (glej prvo sliko na začetku prispevka) lahko začnemo sistem tudi uporabljati. Po želji lahko v nastavitvah nastavimo jezik in čas, to storimo v System -> Settings -> Appearance -> International, vendar se vsaj meni do trenutne različice, ki jo uporabljam (r12026) po zagonu vedno znova nastavi angleški jezik.

3. Sedaj bomo zares pričeli z nastavitvami za spremljanje IPTV, zato se ponovno pomaknemo v glavni meni, razen če se trenutno nahajamo v nastavitvah. Odidemo v Sistem -> Nastavitve -> Dodatki -> Prenesi dodatke -> OpenELEC Mediacenter OS Add-ons -> Storitve -> hts-tvheadend (System -> Settings -> Add-ons -> Get Add-ons -> OpenELEC Mediacenter OS Add-ons -> Services -> hts-tvheadend) in pritisnemo tipko Enter. Prikaže se nam novo okno z opisom te storitve, v levem predelu pa se pomaknemo nad Namesti (Install) in kliknemo Enter. Okno izgine, nato pa se nam v desnem kotu spodaj pojavi sporočilo, da je storitev uspešno nameščena, zato pa ponovno zaženemo sistem. To storimo s pomikom v glavni meni nad spodnjo desno ikono in izberemo Ponovni zagon (Reboot).

4. Preden bomo s postopkom nastavitve IPTV nadaljevali, pa se moramo prepričati, da naš Raspberry Pi uporablja pravilni prehod za pretok video signala. Ta je odvisen od posameznega ponudnika internetnih storitev, največkrat pa se uporablja prehod z imenom “video”. Nekaterim je poleg tega na voljo tudi “trunk”, ki omogoča pretok tako spletnih kot video podatkov.

4.1 Če boste uporabljali prehod “video”, potem s postopkom nadaljujte na naslednji 5. točki, če pa vam pri zadnji točki video signal ne bo deloval, pa se vrnite in poskusite sledeče. Obstaja možnost, da OpenELEC ne bo mogel sam zaznati pravilnih nastavitev za prikaz tega signala, zato si bo potrebno pomagati z drugim vodičem (poglejte sliko pri 3. točki), kjer se bomo zanesli na neko IP številko, ki pri nekaterih ponudnikih deluje. Seveda lahko vpišete tudi svoje IP številke, če vam le-te delujejo. S postopkom nadaljujte na točki 4.3 in se potem vrnite nazaj.

Najprej moramo spremeniti prehod na “video”, nato pa še trenutno IP številko in pa masko podomrežja (spodnje številke ustrezno zamenjajte).

$ ifconfig eth0 1.1.1.1 netmask 255.255.255.0 up

Zakaj trenutno IP številko? Zato, ker se ta nastavitev z vsakim ponovnim zagonom pobriše in jo je potrebno vpisovati vedno znova, obstaja pa seveda tudi možnost, da to stori sistem sam. Če to želite storiti nadaljujte na točki 4.4.

4.2 V primeru, da vam ponudnik omogoča uporabo prehoda “trunk”, boste za nadaljevanje potrebovali izvedeti številko prehoda, preko katerega se prenaša video signal. Ko boste številko dobili, lahko nadaljujete s postopkom na naslednji podtočki, nato pa se vrnite nazaj.

Najprej spremenimo prehod na “trunk” in vklopimo dodatni modul jedra, da bo sistem znal pravilno komunicirati z njim. Nato z VLAN nastavljalnikom dodamo podomrežje, ki ga označuje številka prehoda. Z zadnjim ukazom pa bomo uredili še delovanje video signala preko enake mrežne povezave (spodnje x ustrezno zamenjajte).

$ modprobe 8021q
$ vconfig add eth0 xx
$ ifconfig eth0.xx xxx.xxx.xxx.xxx netmask xxx.xxx.xxx.xxx up

To je vse, kar je potrebno nastaviti za ta prehod, če pa želite da se to stori ob vsakem zagonu pa pred nadaljevanjem na naslednjo točko, preverite še podtočko 4.4.

4.3 V tem primeru se moramo povezati na Raspberry Pi tako, da bomo lahko dostopali do ukazne vrstice, kamor bomo vnesli nekaj podatkov, ki so potrebni za pravilno delovanje mrežne povezave. Najprej prenesemo program PuTTY (za Windowse, na nekaterih Linux distribucijah pa ga lahko namestimo iz programskih virov) in ga odpremo. V “Host name” vnesemo IP številko našega Raspberry Pija, ki jo preko OpenELECa najdemo v Sistem -> Sistemske informacije -> Omrežje (System -> System informations -> Network), nato pa sprejmemo še certifikat, ki nam ga program ponudi. Vpraša nas za uporabniško ime s katerim se bomo vpisali, to pa je root in pa še geslo, ki je openelec. Ko se vpišemo lahko nadaljujemo s postopkom na prejšnji dve točki.

4.4 Zato, da bo sistem ob zagonu samodejno izvedel nek nabor ukazov, moramo ustvariti novo datoteko imenovano autostart.sh. V njo bomo vpisali kateri ukazi naj se izvedejo, nahajala pa se bo v mapi .config.

$ cd /storage/.config
$ vi autostart.sh

Sedaj se nam odpre urejevalnik v katerega vnesemo sledečo kodo, glede na ukaze, ki jih želite, da se vam ob zagonu izvedejo.

#!/bin/bash
{
    modprobe 8021q
    vconfig add eth0 xx
    ifconfig eth0.xx xxx.xxx.xxx.xxx netmask xxx.xxx.xxx.xxx up
}

Datoteko le še shranimo in nadaljujemo z naslednjo točko.

5. Preden bomo TV kanale lahko spremljali, jih bomo morali preko spletnega vmesnika nastaviti. V brskalnik vpišemo naslov http://RPi-IP:9981/ (RPi-IP predstavlja IP številko, ki jo ima vaš Raspberry Pi, tako da jo vpišite namesto tega) in na strani, ki se nam pokaže izberemo zavihek Configuration, nato pa IPTV. Pod njim kliknemo na Add service, nato pa pričenmo z vpisovanjem podatkov posameznih TV kanalov. Channel name predstavlja ime kanala, v interface vpišemo ime omrežne kartice – eth0 če imamo izbran “video” prehod ali eth0.xx (xx predstavlja številko prehoda, zato ga zamenjajte), če imamo izbran “trunk” prehod, v Group vpišemo IP številko kanala, UDP port pa predstavlja številko prehoda preko katerega poteka video signal do nas (ta ni enak številki “trunk” prehoda).

6. Ko želene kanale vpišemo, se prestavimo na Raspberry Pi, na glavni zaslon in izberemo Sistem -> Nastavitve -> Live TV -> Splošno (System -> Settings -> Live TV -> General) in izberemo opcijo vključen. Prikaže se nam opozorilo, da moramo pred nadaljevanjem izbrati še en PVR odjemalec, nato pa izberemo HTS-TVHeadEnd in ga po prikazu novega okna omogočimo. Če se nam to opozorilo ne prikaže, to storimo ročno in sicer odidemo v Sistem -> Nastavitve -> Dodatki -> Onemogočeni dodatki -> PVR clients -> HTS-TVHeadEnd (System -> Settings -> Add-ons -> Disabled Add-ons -> PVR clients -> HTS-TVHeadEnd) in po prikazu okna kliknemo Omogoči.

V nastavitvah, kjer smo živo televizijo (Live TV) vključili pa se nahaja tudi upravitelj kanalov, preko katerega lahko urejate kanale, katere ste prej preko spletnega vmesnika vnesli.

7. (Če uporabljate prehod “video” se vrnite na točko 4.1) Nastavitev IPTV je končana. Preveriti moramo še delovanje kanalov, tako da odidemo v glavni meni in izberemo Live TV -> TV channels in pa določen TV kanal. Po kliku boste morali nekaj časa počakati, da video signal pride do Raspberry Pija, nato pa boste lahko uživali ob spremljanju IPTV. Za popolno mero uživanja pa priporočam še nakup MPEG-2 kodeka, ki ga dobite preko uradne Raspberry Pi spletne trgovine.

40 Responses to Raspberry Pi in OpenELEC – Nastavite IPTV

 1. Odličen prispevek.
  Tudi sam poskušam na RPI nastaviti OpenElec tako, da bi mi prikazoval live TV ampak preko DVB-T (Digitalne prizemne TV – preko antene), ki uporablja MPEG 4 (H.264 za sliko in AAC za zvok). Zadeva mi nikakor ne deluje. Ni ne zvoka ne slike, oziroma občasno se pojavi slika in zvok za sekundo, pa spet vse skupaj “zašteka”. Zanima me ali imaš mogoče kaj izkušen z DVB-T, oziroma če mogoče veš ali RPI podpira MPEG 4 strojno dekodiranje (dekodiranje na GPU), menda bi moral. Zanima me ali obstaja kakšna dodatna nastavitev, da bi zadeva delovala? Na prenosniku imam mamreče nameščen OpenElec, ki pa prikazuje DVB-T Live TV, brez problema. Raspberry PI pa izgleda kot da ni dovol zmogljiv za dekodiranje signala, ali pa ga ne dekodira strojno, nima kodekov, …? Kakršna koli rešitev oziroma izkušnja bi mi prav prišla. Ali je potreben nakup MPEG-2 ali VC-1 licence. Imam pa RPI z 512 MB.

 2. Z DVB-T nimam izkušenj, možno pa je da Raspberry Pi trenutno ni dovolj zmogljiv za dekodiranje signala, ker so nekateri kodeki s strojno podporo še v izdelavi. Licenca mislim, da ni potrebna – sploh če je slika v MPEG4 in zvok v AAC. Kolikor spremljam zadevo okoli OpenELEC pa je več težav v zvezi z novo različico RPija (512 MB), ki sicer na prejšnji (256 MB) delujejo brez težav.

  Predlagam, da preizkusiš še Raspbmc, ki je dokaj podoben OpenELEC – podrobnosti v začetku prispevka. Si poizkusil z dodajanjem omrežnega vira za TVHeadEnd v Video zavihek?

 3. Sem danes preizkusil še trenutno najnovejšo različico OpenELEC vendar so podobne težave z IPTV, kot jih ti opisuješ za DVB-T. Slika se na začetku prikaže za dobrih nekaj sekund, nato zamrzne, zvok pa po zamrznitvi deluje še nekaj sekund, nato se zadeva ustavi.

  Če še nisi našel rešitve pa poskusi s kakšno starejšo različico, če bo tam zadeva kaj bolje delovala.

 4. DVB-T preko Video zavihka mi sedaj deluje. Preko tvheadend pa enkrat dela, spet drugič ne 🙁

 5. USB DVB-T sprejemnik sem preklopil preko USB huba, ki ima lastno napajanje, naložil zadnjo različico (OpenElec r12350.img in dela tudi z r12383.img) OpenElec in v sekciji Video dodal nov source (127.0.0.1:9982) in prek Video sekcije dostopil do programov. Preden začne tv program predvajati cca. 5s še buffer polni, pol pa prikaže sliko, ki dela še kar uredu (občasno malo zakocka, sploh pri preklopu kanala). Lahko da je to zaradi signala, čeprav sem ga v Windowsih meril signal z Prog Finder (http://www.progdvb.com/prog_sat_finder.html) in mi kaže tako moč kot kvaliteto signala 100%.
  RPI ni nič navit ima pa 512 MB rama. Včeraj pa sem poskušal še naviti RPI na mode ‘High’, pa je vseeno kockalo. Poskusil sem tudi spreminjati količino rama CPU/GPU a nažalost nisem nič rešil, ker se mi je med tem pokvaril TV 🙁

 6. Pingback: Pregled leta 2012 | jodlajodla´s blog

 7. Sam sem že nekaj preizkušal, vendar mi zaenkrat to še ni uspelo urediti. Lahko ti pomagam samo s tem, da preveriš tale vodič, kjer je v enem izmed postopkov opisana tudi nastavitev EPGja.

 8. Zdravo,
  kako si usposobil HDMI-CEC na monitorju T240HD? Imam isti monitor in nikakor ne najdem ničesar temu podobnega, niti Anynet, kot se to imenuje po Samsungovo.

 9. Pozdravljen,
  Kolikor vem obstajata dve različici tega monitorja – ena, ki podpira le MPEG2 in druga, ki podpira tudi MPEG4. To sicer nima veze s HDMI-CEC, je pa tako, da tisti, ki imamo podporo MPEG4 lahko gledamo kanale iz DVB-T, drugi od zamenjave načina signala na digitalnega (leta 2010), tega ne morejo. Sam sem HDMI-CEC usposobil tako, da sem na pilotu kliknil tipko Tools ter na to iz seznama, ki ga prikaže izbral Anynet+. Odpre se nov predel in tam je možno videti/poiskati naprave, katere je možno upravljati z daljincem monitorja oziroma TVja.

  Druga možnost je, da odpreš meni z nastavitvami in greš do predzadnjega zavihka (na sliki je zaslon in neka čarovniška palca) ter izbereš možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Ko to klikneš se ti pokažeta dve novi možnosti – Device List in Setup, torej enaka zadeva kot prej po kliku na Tools. Najprej odpreš Setup in nastaviš Anynet+ (HDMI-CEC) na “On”, spodnjo možnost Auto Turn Off pa poljubno. Vrneš se nazaj, izbereš Device List in v kolikor tam ni nobene naprave, na pilotu klikneš na rdečo tipko, da ti osveži naprave. Potem bi zadeva morala začeti delovati, je pa tudi odvisno katero distribucijo na Raspberry Piju uporabljaš. Če je to nekaj kar temelji na XBMC, potem je ponavadi knjižnica za HDMI-CEC že vključena, sicer je to treba storiti ročno.

 10. Živjo, je komu mogoče uspelo nastavit tole na Amisu?
  Trenutno nimam PIja, da bi poskušal, moram nabavit novega, starega sem prodal.

 11. Poskušal sem usposobit zadevo na Raspbmc-ju in sicer preko trunk-a. Zatakne se pri kreiranju VLAN-a, saj vconfig ni možno uporabiti (not recognized). Je kdo že uspel to rešiti?

 12. Sam se tudi zanimam za postopek, kako zmontirat tole zadevco.,da bi delovalo preko AMIS-a?!

 13. @anatom: Ko sem se s tem uvkarjal na Raspbmcju sem najprej moral zgraditi kernel z modulom 8021q, vendar so ga kasneje dodali v jedro, tako da ta del lahko izpustiš. Naslednja točka, ki jo moraš opraviti je, da namestiš podporo za VLAN z ukazom:
  sudo apt-get install vlan
  in nato omogočiš še modul 8021q:
  sudo modprobe 8021q

  Nadaljni postopek pa bi moral biti enak kot za OpenELEC.

  @d4vid, Drago (@djkidy123): Za AMIS ne vem, ker nimam možnosti, da bi kjerkoli sprobal narediti to zadevo, verjamem pa, da se da IPTV urediti na podoben način, kot sem ga opisal v prispevku.

 14. Zanimam e bol podrobno kako vpisuješ programe, ker na playlisti mam samo ip ime kanala in port?!
  Za vpisat je je vse možno!?
  Hvala?!!

 15. Možno je vpisat še zvrst/značko/tag programa tako, da lahko potem glede na to filtriraš kanale. Programe in ostale podatke se vpisuje standardno preko spletnega vmesnika, so pa nekoliko razdeljeni in so pod drugačnimi zavihki.

 16. Lahko kdo pripne točno kaj vse se more vpisat?!
  In kak link do playliste ali?!

  Hvala!

 17. Glavno je, da vpišeš ime kanala, IP naslov in pa vmesnik preko katerega je vzpostavljena povezava za ogled IPTV. Sezname kanalov si lahko preneseš iz tukaj.

 18. Z računalnikom se v omrežju predstaviš kot usmerjevalnik, da preko tebe teče ves promet, nato poženeš Wireshark preko katerega nadzoruješ promet. Paketi so ustrezno označeni, zato enostavno prepoznaš kateri so namenjeni pretoku videa, poleg njih pa je vedno tudi port.

  To je v grobem vse, namesto tega postopka je pa dobro prej pobrskati po spletu, saj je veliko možnosti, da je kdo informacijo o tem že objavil.

 19. Zanima me, zakaj meni ne deluje ‘autostart.sh’ datoteka. Ko jo naložim v mapo .config in restartam openelec, programi kljub temu ne delujejo, ko pa ukaze napišem preko putty-a, pa spet deluje. Kje bi lahko bil problem?

 20. Mogoče se znotraj datoteke skriva kakšna sintaktična napaka. To je najlažje preveriti tako, da se datoteko enostavno požene z ukazom ‘sh autostart.sh’ – če se po izvedbi ukaza izpiše napaka je potrebno raziskovati v smeri sporočila napake, v nasprotnem pa bi moralo vse delovati brez težav.

 21. Zdravo

  Kreiral sem playlisto (par IPjev), ki sem jih pobral iz Mulitcast TV. OpenElec mi lepo pokaže kanale in slišim zvok, slike pa ni. Kolikor vem SIOL uporablja MPEG4 kodiranje, tako da tu nebi smela biti težave z MPEG2 licenco.

  Kakšen nasvet?

 22. Omenjeni ponudnik uporablja tako MPEG2 kot MPEG4, kar se pokaže pri IP številkah – primerjavo kanalov lahko narediš preko seznama kanalov na tej strani. MPEG2 načeloma uporabljajo uporabniki z optičnim priključkom, medtem ko tisti na bakru koristijo MPEG4 pretok. Med zgornjimi komentarji je možno razbrati, da so imele starejše različice probleme s prikazovanjem slike iz teh pretokov, tako da je zaželeno uporabiti najnovejšo verzijo OpenELEC, kjer omenjenih težav nimam.

  Moj predlog poleg zgornjega je, da v video zavihek dodaš naslov poti do pretoka. To narediš tako, da odpreš predel Video in pod vsemi napravami izbereš dodaj. Tam izbereš omrežno povezavo, ki je označena kot TVHeadEnd pretok, vpišeš pa lokalni IP (127.0.0.1) ter vrata preko katerih je pretok dosegljiv (mislim, da je privzeto že vnešen).

 23. Pingback: Uvoz IPTV programov v TVHeadEnd na OpenELEC | jodlajodla´s blog

 24. Zdravo!

  Ta teden sem si kupil raspberry pi in na njega namestil xmbc. Nato sem začel po tvojih navodilih za nastavitev iptv. Ko končam z nastavljanjem in grem da bi gledu programe mi izpiše: Tvheadend htps client no input detected. IPtv programe bi gledu prek tv-ja Sony bravia 40ex720. Zdej me zanima kaj je narobe, in ali potrebujem omogočeno iptv pri Amisu da to deluje ali ni potrebno.

  Lep pozdrav!

 25. Če je TVHeadEnd nameščen točno po navodilih zgoraj, se napaka (no input detected) po vsej verjetnosti prične prikazovati po izbiri določenega kanala. To pomeni, da se kanal ne nahaja več na tem IP naslovu oziroma ni nameščenega ustreznega kodeka, ki bi vsebino znal predvajati.

  Za ogled IPTV je pri ponudniku internetnih storitev vsekakor potrebno imeti naročen paket, ki vključuje to možnost.

 26. Menda je potrebno za OE4 dodati še spodnji klic v autostart.sh.

  sysctl -w net.ipv4.conf.eth1.10.rp_filter=0

 27. @Miha: Tako je. eth1 predstavlja omrežno napravo, 10 pa ID kanala preko katerega gre pretok. Torej če imamo napravo eth0 in ID kanala 8000, bi bil ukaz naslednji:

  sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.8000.rp_filter=0

 28. pozdravljeni, slučajno sem preko google naletel na tvoj blog.

  ker sem nov na pordročju raspberry pija me zenima sledece:

  Doma imam naroceno SIOL IPTV z enim stbjom, sedaj želim še preko raspbarry pija nastaviti še eno tv, ki bi delovala nekako tako…

  Mislil sem nabaviti Raspberry Pi B:
  operating system: Raspbian
  hardware: wlan modul za stream in daljnica
  programi: VLC za gledanje preko playliste, Unified Remote program za daljinsko upravljanje

  bi to delovalo? deluje stream preko w-lana? imas idejo kje bi dobil playlisto za siol tv?

  hvala ze vnaprej in lp.

 29. Na Raspberry Piju IPTV deluje povsem tekoče in brez težav, v primeru, da uporabiš predvajalnik, ki podpira strojno dekodiranje. Ravno zaradi tega izbira Raspbian + VLC odpade, bi pa se to dalo urediti s kakšnim drugim predvajalnikom. Glede daljinca se nakup ne izplača, če tvoj TV podpira upravljanje preko HDMI-CEC, ki brez težav in dodatne konfiguracije deluje na OpenELEC. Pretok z IPTV kanali verjetno deluje tudi preko brezžičnega omrežja, vendar bi bile potrebne dodatne nastavitve ali pa program, ki pretvarja multicast pretok in ga posreduje preko določenih vrat. Playlista za SiOL TV ni javno dosegljiva, se jo pa da najti po krajšem iskanju po spletu.

 30. Pozdravljen,

  sam imam raspberry pi 2, namestil sem si os OpenElec ter dodatek Simple IPTV PRV client vendar ne uspem usposobiti delovanja IP Tvja preko siola. POskusil sem tudi že kreirati VLAN 3999 na mrežni kartici ampak prav tako ne prikaže programov.
  Je možno da sem kaj narobe nastavil?

 31. @Marko: Verjetno boš moral spremeniti konfiguracijo omrežnega vmesnika za VLAN in splošno nastavitev za omrežne vmesnike. To storiš tako, da se povežeš preko SSH (korak 4.3) in vpišeš ukaza (preden ju vpišeš preberi spodnji komentar):

  sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.8000.rp_filter=0
  sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0

  V kolikor si delal po navodilih v prispevku, pri prvem ukazu eth0 spremeni v svoj vmesnik, namesto 8000 pa vpiši VLAN ID. V kolikor si postavil svoj vmesnik, ki posreduje promet na drug končni naslov (ni opisano v prispevku), pa eth0.8000 zamenjaj s svojim vmesnikom. Vse vmesnike, ki so na voljo si lahko ogledaš z ukazom:

  ifconfig -a

  Če ti kanali potem pričnejo delovati, ta dva ukaza dodaj v datoteko autostart.sh, sicer pa je napaka nekje drugje. Predlagam tudi, da na drugem računalniku sprobaš, če ti deluje seznam kanalov ter jih kasneje pretvoriš v ustrezen format s programom IPTV Playlist Editor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja